Khách sạn thiên đường của Mei Washio

  • #1
  •  
  • #2
  •  
  • #3
  •  
  • Zoom+
  •   1.6m 
1.6m


Khách sạn nóng bỏng Hot’Washio’i là nhà nghỉ đã có từ lâu, giảm giá 200% không thể giữ lại. Một khách sẽ được ngồi. Ngoài ra, nếu bạn thêm 5.000 yên vào ngân sách sinh hoạt, chủ sở hữu sẽ cung cấp một món ăn nhanh hoặc một dịch vụ nhanh chóng bất cứ lúc nào và địa điểm, chẳng hạn như trong khi ăn hoặc ngồi. Con người thực sự được ban phước cho tất cả đau đớn, lo lắng, tức giận, thống khổ, tất cả đau đớn. Nếu bạn có thể thiết kế, xin vui lòng.


Tắt QC