Anh thợ sửa ống nước biến thái có chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian….