Nữ sinh xinh đẹp dùng thân xác để giúp bố trả nợ xã hội đen